Tweede Kamerverkiezing 2021

Op 15, 16 en 17 maart 2021 stemmen we voor de leden van de Tweede Kamer.

Stembureaus

Stemmen op 17 maart

U mag stemmen op 17 maart 2021, tussen 07.30 uur en 21.00 uur. U mag stemmen bij elk stembureau in de gemeente. Vanwege de coronamaatregelen vragen we u wel om na het stemmen het stembureau gelijk te verlaten.

Stemmen op 15 en 16 maart

Deze verkiezing mag u op zes stembureaus in de gemeente al op 15 of 16 maart 2021 uw stem uitbrengen. Dit geldt vooral voor mensen die tot een risicogroep behoren.

Deze stembureaus zijn ook van 07.30 uur tot 21.00 uur open. De extra opening zorgt er voor dat iedereen in alle rust en veiligheid zijn of haar stem uit kan brengen.

De locaties kunt u vinden op onze pagina Stembureaus maart 2021.

Tellen van de stemmen

Het tellen van de stemmen in de stembureaus op woensdag 17 maart is vanaf 21.00 uur. Met het tellen van de stemmen die op 15 en 16 maart zijn uitgebracht en de ontvangen briefstemmen wordt woensdag 17 maart al in de ochtend begonnen. De telling is openbaar.

Wanneer mag u stemmen?

U mag stemmen als u de Nederlandse nationaliteit heeft en minimaal 18 jaar oud bent.

Stempas

U heeft een stempas en een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. Als u het recht heeft om te stemmen, ontvangt u automatisch een stempas voor deze verkiezing. U ontvangt de stempas uiterlijk twee weken voor de datum van de verkiezing.

Briefstemmen

Iedereen van 70 jaar en ouder kan deze verkiezing stemmen per brief. Zij krijgen daarom het volgende thuisgestuurd:

 •  uiterlijk 2 weken voor de verkiezing een stempluspas

daarna:

 • een briefstempakket met daarin uitleg, het stembiljet, de envelop daarvoor en retourenvelop

Hoe werkt stemmen per brief?

 • Vul het stembiljet in en stop deze in de daarvoor bestemde envelop
 • Stop deze envelop (met daarin het stembiljet) in de retourenvelop
 • Stop de stempluspas ook in de retourenvelop

Vergeet niet uw stempluspas in de retourenvelop erbij te doen. Als de stempluspas niet in de retourenvelop zit, telt de stem helaas niet mee. Het stembiljet (in de envelop) en de stempluspas moeten allebei in de retourenvelop zitten.

Inleveren of opsturen

U stuurt de retourenvelop gratis op per post. Of u levert de retourenvelop in op werkdagen van 10 tot en met 17 maart 2021 bij één van onze gemeentehuizen te Leerdam, Meerkerk of Vianen. Van 10 tot en met 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart tot 21.00 uur.

Let op! U moet er zelf voor zorgen dat de retourenvelop uiterlijk woensdag 17 maart om 21.00 uur door ons is ontvangen. U moet de brief dus op tijd op de post doen.

Niet per brief stemmen

Wilt u liever naar het stembureau komen om daar te stemmen? Dat kan ook. U bent welkom op 15, 16 of 17 maart in één van de stembureaus. Vergeet dan niet uw identiteitsbewijs en stempluspas.

Identiteitsbewijs verlopen?

Op de dag van de verkiezing mag uw identiteitsbewijs niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. Dit zijn de identiteitsbewijzen waarmee u mag stemmen:

 • een Nederlands paspoort
 • een Nederlandse identiteitskaart
 • een Nederlands rijbewijs

Identiteitsbewijs kwijt

Komt u er kort voor de verkiezingen achter dat uw identiteitsbewijs kwijt is? Vraag dan een nieuw identiteitsbewijs aan. Dit duurt vijf werkdagen. Met een verklaring van vermissing en een ander document waarop uw naam en pasfoto staan mag u zelf uw stem uitbrengen. De verklaring van vermissing vraagt u aan de balie als u een nieuw document aanvraagt. U mag met de verklaring van vermissing niet een ander voor u laat stemmen. Voorbeelden van andere documenten zijn onder andere: uw ov-chipkaart of collegekaart.

Vervangende stempas

U kunt niet stemmen als u geen geldige stempas heeft. Bent u uw stempas kwijt, heeft u deze niet ontvangen of is de stempas gescheurd? Vraag dan digitaal een vervangende stempas aan of maak een afspraak aan de balie van burgerzaken. Dit kan tot en met vrijdag 12 maart om 17.00 uur. U neemt daarvoor uw identiteitsbewijs mee. Als u uw stempas daarna terug vindt, kunt u deze niet meer gebruiken. Alleen de laatst afgegeven stempas is geldig! 

Aanvraag stem- of kiezerspas (DigiD)

Vanwege de coronamaatregelen willen wij de komst naar onze locaties beperken. Maar als u toch liever uw vervangende stem(plus)pas of kiezerspas aan de balie aanvraagt dan kunt u daarvoor een afspraak maken. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 tot 17.00 uur.

De vervangende stempas voor de Tweede Kamerverkiezing kunt u alleen aanvragen in de gemeente waar u op 1 februari 2021 stond ingeschreven.

Stemmen in andere gemeente

U mag stemmen in elke gemeente in Nederland. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.

Vraag deze digitaal via de website aan of maak een afspraak aan de balie van burgerzaken. Dit kan tot en met vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur. U neemt daarvoor uw stempas en uw identiteitsbewijs mee.

Niet zelf stemmen

U mag iemand machtigen om voor u te stemmen. Dat kan met een onderhandse of een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht hoeft u niet van tevoren aan te vragen. Deze volmacht kunt u regelen tot op de dag van de verkiezing. U mag deze machtiging niet op het stembureau zelf invullen. Dit moet u dus vooraf regelen.

Zo werkt het: op de achterkant van uw stempas staat een 'volmachtbewijs'

 • u mag alleen iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont en zelf ook voor deze verkiezing mag stemmen
 • u vult de naam in van de persoon die u wilt machtigen en zet uw handtekening, de persoon die u wilt machtigen zet ook zijn/haar handtekening
 • u geeft de gemachtigde op de dag van de verkiezing uw identiteitsbewijs mee of een kopie daarvan. Dat mag ook een foto op mobiele telefoon of tablet zijn
 • de gemachtigde laat uw identiteitsbewijs (of de kopie of foto daarvan) op het stembureau zien
 • de gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn/haar eigen stem

Intrekken volmacht

U trekt de volmacht in door de stempas aan de gemachtigde terug te vragen. Dit kan tot het moment dat deze persoon voor u gaat stemmen. Daarna kunt u de volmacht niet meer intrekken.

Schriftelijke volmacht

Vraag een schriftelijke volmacht aan, zodat een ander voor u kan stemmen in een andere gemeente. Deze kunt u digitaal via het formulier Verzoek om bij volmacht aanvragen. De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk ontvangen hebben op vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur. Hierna kunt u alleen nog een onderhandse volmacht geven. De persoon die u voor u laat stemmen mag per verkiezing maximaal drie volmachten aannemen.

Heeft u vragen?

In het gemeentehuis van Vijfheerenlanden, locatie Leerdam bij Burgerzaken, kunt u alleen op afspraak alle informatie verkrijgen met betrekking tot de verkiezing. Het bezoekadres is Dokter Reilinghplein 1 te Leerdam - bekijk hier onze openingstijden.

Telefonisch is burgerzaken bereikbaar onder nummer 088 - 599 7000 en per e-mail via verkiezingen@vijfheerenlanden.nl.

Vraag en antwoord Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid kunt u 40 vragen en antwoorden vinden over de Verkiezingen.