Rekenkamerlid

De rekenkamer van de gemeente Vijfheerenlanden doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid. Dit doet zij vanuit een onafhankelijke positie ten behoeve van de gemeenteraad. Zij bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. Vanwege het vertrek van een van de leden is een vacature ontstaan:

Een lid voor de rekenkamer

Profiel

De rekenkamer Vijfheerenlanden is een onafhankelijke en professionele rekenkamer. Het is een divers en gemengd team qua achtergrond, kennis en ervaringsdeskundigheid. Daarnaast vindt de gemeenteraad het belangrijk dat de rekenkamer:

 • Heldere taal gebruikt in (compacte) rapporten, presentaties etc.
 • Vernieuwend kan zijn qua onderzoeksaanpak- en producten
 • Een bijdrage wil leveren aan het lerend vermogen van de gemeente
 • Ook zelf onderzoekswerkzaamheden wil en kan uitvoeren

Wij zoeken

Voor de vervulling van deze vacature zijn wij op zoek naar kandidaten met de volgende eigenschappen:

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Bestuurlijk en politiek-strategisch inzicht
 • Affiniteit met de lokale overheid
 • Kennis en ervaring op het terrein van Bouwen, Openbare ruimte, Civiele werken
 • In staat zijn onderzoeksresultaten te vertalen naar een bestuurlijke boodschap
 • Helder taalgebruik
 • Ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van beleidsonderzoek
 • Een onafhankelijke opstelling, analytische instelling en positief-kritische houding
 • In staat zijn de gevraagde tijdsbesteding te leveren (fluctuerend en flexibel gemiddeld 1 dagdeel per week)

Wie niet

Artikel 81f van de Gemeentewet bevat een opsomming van functies die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van een rekenkamer (onder meer: ambtenaren van dezelfde gemeente). De gemeenteraad van Vijfheerenlanden stelt de volgende additionele eisen.

Een lid van de rekenkamer Vijfheerenlanden:

 • Heeft de laatste vijf jaar geen deel uitgemaakt van het college van B&W of de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden of de voormalige gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik.
 • Is de laatste vijf jaar niet als ambtenaar werkzaam geweest bij de gemeente Vijfheerenlanden of bij de voormalige gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik.

Een lid van de rekenkamer heeft geen zakelijke banden met de gemeente Vijfheerenlanden, behalve het lidmaatschap van de rekenkamer. In de selectieprocedure worden kandidaten met een betrekking bij een onderzoeks- en/of adviesbureau niet bij voorbaat uitgesloten, maar er wordt wel scherp gekeken naar mogelijke belangenverstrengeling en de bereidheid bij de kandidaten daarvoor een oplossing te vinden.

Vergoeding

Een lid ontvangt een vaste maandelijkse vergoeding van € 308,70 voor de reguliere werkzaamheden. Daarnaast ontvangt een lid een (gedeeltelijke) vergoeding van de reiskosten. In het geval dat de rekenkamer zelf onderzoekswerkzaamheden verricht ontvangt een lid, naast de vaste maandelijkse vergoeding, een vergoeding van € 80,-- per uur op basis van declaratie.

Selectie

De selectiegesprekken worden gevoerd op 20 december 2021 (vanaf 17.00 uur). Verzoek om bij uw sollicitatie hiermee rekening te houden. De selectiecommissie bestaat uit twee raadsleden en twee leden van de rekenkamer en wordt ondersteund door een raadsadviseur.

Benoeming

De benoeming als lid van de rekenkamer Vijfheerenlanden geschiedt door de gemeenteraad, op voorstel van de selectiecommissie. De benoeming is voor een periode van zes jaar. De streefdatum voor de benoeming is in de raadsvergadering van 10 februari 2022. Wij verzoeken u om bij sollicitatie ook rekening te houden met deze datum.

Meer informatie

Op de pagina van de Rekenkamer treft u meer informatie aan. Eventuele vragen kunt u mailen aan het rekenkamer-lid drs. Rob Paulussen via info@robpaulussen.nl.

Solliciteren

U kunt uw motivatiebrief en cv uiterlijk 10 december 2021 richten aan:

Rekenkamer Vijfheerenlanden
t.a.v. Arie van Eck (raadsadviseur)
Postbus 11
4141 AA Leerdam

Of per e-mail aan a.van.eck@vijfheerenlanden.nl