Programmamanager wijkplan De Hagen (24 u/w)

Samen sterk voor de wijk!

Programmamanager wijkplan De Hagen

De wijk De Hagen in Vianen is er één met veel kansen en risico’s. Gemeente Vijfheerenlanden werkt samen met professionele partners en wijkbewoners aan een wijkcoalitie en een wijkaanpak om de vitaliteit van de wijk te versterken. Voor het organiseren van de wijkcoalitie en de wijkaanpak zoeken wij voor 24 uur per week een gedreven programmamanager. Het is een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar, met mogelijkheid tot uitloop naar maximaal 2 jaar.

Dit ga je doen

Sinds een jaar komen rondom de wijk De Hagen professionele partners zoals het welzijnswerk, de politie, het onderwijs en de woningbouwcorporatie maandelijks bij elkaar. Dit heeft geresulteerd in een wijkaanpak. Dit jaar willen we de wijkaanpak bekrachtigen met de vorming van een wijkcoalitie en de wijkaanpak uitwerken naar een wijkplan.

Als programmamanager ben je de hoeder van het wijkplan waarin doelstellingen vanuit openbare orde en veiligheid, het sociaal en het ruimtelijk domein samenkomen. Je zorgt ervoor dat de input van inwoners, maatschappelijke partners en de gemeente om worden gezet in resultaten en bijdragen aan de doelen van de wijkcoalitie. Met betrokkenen zoek je naar financiering van de wijkaanpak. Je bespreekt met betrokkenen welke manier van werken past bij de doelen van het wijkplan. Je opdrachtgever is de gemeente Vijfheerenlanden, maar je bent je ervan bewust dat alle partijen binnen hun eigen verantwoordelijkheid gelijkwaardig zijn. 

Binnen die context zorg je voor afstemming tussen partners terwijl je de algemene doelen van het wijkplan scherp voor ogen houdt. Gelijk met jou start een opbouwwerker in de wijk die met wijkbewoners werkt aan nieuwe en bestaande initiatieven. Vertrouwen en betrokkenheid zijn bij beide functies belangrijke waarden.

Je brengt mee

 • Je bent een verbinder. Je leidt een proces met veel verschillende (soorten) belanghebbenden. Deze moeten het uiteindelijk eens worden over een gezamenlijke aanpak.
 • Je hebt ervaring met werken in een politiek bestuurlijke omgeving en kunt omgaan met verschillen in belangen. Je kunt schakelen tussen niveaus, doelgroepen en beleidsterreinen.
 • Je bent in staat overzicht te houden op het proces waarin verschillende abstractieniveaus door elkaar kunnen lopen.
 • Je hebt ervaring met wijkgericht werken.
 • Je bouwt snel een netwerk op en weet snel wie waarover gaat. Ook ben je in staat nieuwe partijen te betrekken.
 • Met een out-of-the-box mentaliteit breng jij passende oplossingen en werkwijzen.
 • Je bent benaderbaar, zonder dat dit ten koste gaat van jouw doortastendheid en vermogen om mensen mee te krijgen in oplossingen zodra hiervoor is gekozen.
 • Je werkt en denkt op WO niveau.

Wij bieden

Wij vinden het belangrijk dat je je betrokken voelt bij de samenleving en je thuis voelt in ons team. Een goede balans tussen privé en werk staat hoog in ons vaandel en je kan tijd- en plaats onafhankelijk werken. De gemeente Vijfheerenlanden is verspreid over drie locaties in Leerdam, Vianen en Meerkerk. Je werkt voornamelijk vanuit de locatie Leerdam, maar bent natuurlijk ook veel in de wijk De Hagen en bij de partner organisaties te vinden. Je wordt onderdeel van het team beleid sociaal domein. 

 • Bruto maandsalaris tussen € 3.561,-- en maximaal € 5.169,-- (salarisschaal 11).
 • De gemeente kent een ruim opleidingsbudget en mogelijkheden tot ontwikkeling.
 • De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17.05% bovenop je bruto salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden.
 • Het is een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met mogelijkheid tot uitloop naar maximaal 2 jaar.
 • 24 uur per week (flexibel).

Solliciteer!

Reageer vóór 10 maart 2021 met CV en motivatie via https://vacatures.one/20538/solliciteren

Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Alette van der Wouden, strategische beleidsadviseur sociaal domein, via 06 - 257 790 25 (ma t/m do) of a.van.der.wouden@vijfheerenlanden.nl.

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Naomi Mills, HRM adviseur, via 088 - 599 7399 of n.mills@vijfheerenlanden.nl.