Jeugdpenning

In de gemeente Vijfheerenlanden vinden we het van groot belang dat kinderen en jongeren gehoord worden. Kinderen en jongeren die zich actief inzetten voor hun medemens zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. De Vijfheerenlanden Jeugdpenning wordt daarom uitgereikt aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 25 jaar. Deze jongeren zijn een voorbeeld geweest voor onze samenleving door zich belangeloos in te zetten voor anderen.

Wie komt in aanmerking voor de Jeugdpenning?

Kinderen of jongeren komen in aanmerking als zij:

  • tenminste 6 jaar en niet ouder dan 25 jaar zijn
  • in de gemeente Vijfheerenlanden wonen
  • zich uitzonderlijk hebben ingezet voor een ander of voor de samenleving gedurende minimaal een half jaar of
  • een bijzondere (eenmalige) prestatie hebben geleverd of
  • een heldendaad hebben verricht of
  • een goed initiatief hebben genomen

Overige voorwaarden zijn dat de activiteit of prestatie niet langer dan één jaar geleden heeft plaatsgevonden én niet eerder via een ander project of met een andere prijs of onderscheiding beloond is.

Adviescomité

Na de sluitingsdatum (1 september) beoordeelt het adviescomité welke kinderen en jongeren in aanmerking komen voor de Jeugdpenning. Het adviescomité bestaat uit drie personen, te weten:

Dit adviescomité heeft als taak de aanmeldingen op een onafhankelijke wijze te beoordelen en maakt zijn advies kenbaar aan de burgemeester. Bij het behandelen van de aanvraag let het adviescomité in elk geval op de bijzonderheid van de activiteit, de uitstraling van de verdiensten voor de gemeente Vijfheerenlanden en de voorbeeldfunctie naar anderen. Jaarlijks worden maximaal vijf Vijfheerenlanden Jeugdpenningen uitgereikt.

Uitreiking

De genomineerde jongeren, hun ouders en de personen die hem of haar hebben voorgedragen ontvangen te zijner tijd een speciale uitnodiging. De feestelijke uitreiking van de Jeugdpenningen vindt plaats rond 20 november. Waarom deze datum? Op 20 november is het de internationale Dag van de Rechten van het Kind. Een mooi moment om ook in Vijfheerenlanden onze ‘helden’ in het zonnetje te zetten!

Aanvraag

Kent u iemand die in aanmerking komt voor een Jeugdpenning? U kunt hem of haar voordragen door het aanvraagformulier in te vullen en een aanvullende motivatie (schriftelijk, filmpje) toe te voegen. 

Aanvragen Jeugdpenning