Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert één keer per maand op donderdag. De vergaderingen zijn openbaar en live (online) te volgen.

De gemeenteraad vergadert ongeveer één keer per maand op donderdag. Deze vergadering is enkel bestemd voor het stemmen (de besluitvorming) over allerlei voorstellen. Soms vindt er nog debat plaats over moties en amendementen.

Agenda raadsvergaderingen

Eén of twee weken voor de raadsvergadering, worden 3 commissievergaderingen gehouden: Commissie Ruimte, Wonen en Duurzaamheid (RWD), Commissie Welzijn, Onderwijs en Sport (WOS) en Commissie Algemene Zaken (AZ). In deze commissievergaderingen worden de voorstellen inhoudelijk door de raad besproken.
Een week voorafgaand aan de commissievergaderingen vindt het VHL plein plaats. Hier worden raadsleden alvast geïnformeerd over onderwerpen die later op de agenda staan. Ook is hier ruimte voor inwoners om met de gemeenteraad in gesprek te gaan.

Online volgen

Alle vergaderingen zijn ook online te volgen.