Wethouder Teus Meijdam

Teus Meijdam

Wethouder Teus Meijdam

Zoveel mogelijk de schop in de grond!

  • DienstverleningWonen
  • Ruimtelijke ontwikkelingRuimtelijke ontwikkeling
  • Openbare ruimteOpenbare ruimte
  • DienstverleningMonumentenzorg
  • DorpenKernen: Hei- en Boeicop, Lexmond, Leerbroek en Zijderveld

Contact

E-mail: secretariaatmeijdam@vijfheerenlanden.nl
Twitter: @tmeijdam

Nevenfuncties

Onbetaalde nevenfuncties die horen bij het wethouderschap:

  • Lid Algemeen Bestuur Bureau Openbare Verlichting 
  • Lid Dagelijks Bestuur Bureau Openbare Verlichting
  • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Woningstichtingen VHL

Onbetaalde nevenfunctie die niet voortkomt uit het wethouderschap:

  • Ouderling van de Molukse Kerk