Wethouder Marcel Verweij

Marcel Verweij

Wethouder Marcel Verweij

“Om met en voor onze inwoners verder te werken aan gezondheid, wonen en mee blijven doen.”

  • Sociaal domeinWmo en Volksgezondheid
  • DienstverleningWonen
  • LocatieWijken van Leerdam
  • LocatieHRM

Wmo en Volksgezondheid

Onze doelstelling is inwoners vanuit hun eigen kracht samen te laten leven. Waar dit (tijdelijk) niet lukt ondersteunen we met maatwerk. Dat doen we samen met professionals, mantelzorgers en vrijwilligers vanuit de gemeente.

We zorgen ervoor dat onze kwetsbare inwoners geen nadeel ondervinden van de overstap naar de provincie Utrecht. Preventie versterken en eenzaamheid terug dringen zijn speerpunten.

Wonen

Om woonmogelijkheden in vitale kernen met passende voorzieningen te behouden, worden er beperkt woningen gebouwd. Daarbij worden de mogelijkheden in elke kern bekeken. Het streven is om gemeente breed te komen tot 30% sociale huur- en koopwoningen.

Met onze inwoners en woningbouwverenigingen stellen we een ‘Woonvisie’ op. Het is belangrijk om woningen te verduurzamen, waar mogelijk levensloopbestendig te maken en doorstroming te bevorderen.

Nevenfuncties

  • Algemeen bestuur Avres (onbezoldigd)
  • Algemeen en dagelijks bestuur GGD regio Utrecht (onbezoldigd))
  • Voorzitter Bestuurstafel Gezonde en Inclusieve Regio (BT GIR) (onbezoldigd)
  • Programmaraadslid KuS  (onbezoldigd)