Wethouder Maks van Middelkoop

Maks van Middelkoop

Wethouder Maks van Middelkoop

“Bijdragen aan duurzame en vitale kernen, behoud van het landschap en de financiële gezondheid.”

  • FinancienFinanciën en woonlasten
  • EconomieEconomie
  • DuurzaamheidDuurzaamheid en landbouw
  • DorpenDorpen: Hagestein, Everdingen, Zijderveld en Hoef en Haag

Financiën

De portefeuillehouder van Financiën staat voor een gezonde financiële basis van gemeente Vijfheerenlanden. Een adequate planning & control cyclus is daarbij van essentieel belang. We zorgen voor de balans tussen inkomsten en uitgaven, zonder de gemiddelde lokale woonlasten te laten stijgen.

Economie

Bij het inkoop-en aanbestedingsbeleid is er aandacht voor faire trade- en circulair inkopen. Door lokale ondernemers uit te nodigen bij gemeentelijke opdrachten dragen we bij aan het versterken van lokale- en regionale economie.

Duurzaamheid en landbouw

Het actuele thema Duurzaamheid biedt mogelijkheden om te investeren in ondersteuning van initiatieven in onze gemeente. We voeren afvalscheiding door in de gehele gemeente en ‘kringloop’ wordt een speerpunt.

De agrarische sector is de drager van ons beeldbepalende polderlandschap. In samenwerking met de agrarische ondernemers, onze buurgemeenten, de beide provincies en het waterschap wordt de toekomst integraal benaderd. We beogen een transformatie naar circulair- en energieneutraal ondernemen met respect voor mens, dier en milieu. In de loop van 2019-2020 zal dit worden vastgelegd in het landbouwbeleid en de Omgevingsvisie van de gemeente Vijfheerenlanden.

Nevenfuncties

  • Voorzitter comité dodenherdenking Ameide / Tienhoven aan de Lek (onbezoldigd)
  • Lid van comité van aanbeveling van Stichting de Iris te Vianen (onbezoldigd)
  • Algemeen bestuur Stichting Instandhouding Molens Alblasserwaard Vijfheerenlanden SIMAV (onbezoldigd)
  • Bestuur Vereniging Nederlandse Riviergemeenten VNR (onbezoldigd)
  • Vertegenwoordiging in de bestuurlijke klankbordgroep van de VNG afdeling Utrecht op het gebied van natuur, landbouw en landelijk gebied.