Nieuwjaarstoespraak 2023

Nieuwjaarstoespraak van de burgemeester gehouden op 10 januari 2023.

Goedenavond,
Eindelijk, we mogen weer samen met elkaar het nieuwe jaar inluiden. Welkom allemaal hier in Huis het Bosch. Welkom bij de nieuwjaarsreceptie. Traditioneel hét moment om samen kort terug te blikken op het oude jaar, maar vooral ook om samen vooruit te kijken naar 2023.

Aan het begin van het jaar 2022 zaten we vol plannen. De coronamaatregelen vielen één voor één weg en de gemeenteraadsverkiezingen stonden voor de deur. Het jaar 2022 zou het jaar worden van: ontmoeten, verbinden en investeren in elkaar. Wat hadden we dat gemist!

Feestjes, evenementen en bijeenkomsten werden gevierd en omarmd. We haalden alles in. Privé, maar ook als gemeente grepen we de kans om mensen alsnog in het zonnetje te zetten, zoals de lunch die we organiseerden voor echtparen die 60, 65 of zelfs 70 jaar getrouwd waren. Het werd een liefdevolle lunch met mooie verhalen en levenslessen. We wilden samen zijn, elkaar in de ogen kijken en ontmoeten. Tijdens Koningsdag, de Lintjesregen, sportwedstrijden, muziekfestivals, Paardenmarkten, het uitreiken van de jeugdpenningen. Of gewoon door weer fysiek te vergaderen. De nabijheid van mensen geeft energie.

Maar in februari al was daar ook de schaduwkant van 2022; de oorlog in Oekraïne. De oorlog die als een verstikkende deken over Europa ligt. De oorlog waarvoor mensen op de vlucht sloegen. Wie herinnert zich niet het doordringende beeld van dat kleine kleutertje met in zijn hand alleen zijn teddybeer. Of de hand van een slachtoffer van een raketinslag; de nagels prachtig verzorgd en vuurrood gelakt.

Met het uitbreken van de oorlog, op maar een paar uur rijden van ons vrije en veilige stukje Europa, werd de lijst van crises waarmee wij te maken kregen langer. Waar we het jaar monter en vol frisse moed startten, werd het gedurende het jaar zwaarder en de uitdagingen complexer. Mensen maken zich zorgen en terecht. Dat lieten ze ook horen.

Is er straks wel een huis voor mijn kinderen, hoe kan ons boerenbedrijf voortbestaan, we kunnen toch niet alle vluchtelingen opvangen en de laatste tijd: hoe betaal ik al mijn rekeningen? Ook ondernemers raakten in zwaar weer. Opnieuw. Ze waren nog aan het opkrabbelen na de klap van corona, toen de oorlog de productie- en kostprijzen onder druk zette.

Die zorgen begrijp ik heel erg goed. Er is ook veel onzeker. Maar we moeten ons niet laten verlammen. Want, dan overkomt het ons en ik wil graag zelf het stuur in handen houden.

De oorlog in Oekraïne heeft grote gevolgen voor iedereen. De gasprijzen gingen door het dak, de inflatie steeg naar ongekende hoogte en de rijen bij de voedselbanken werden langer en langer.

Tegenslagen maken soms dat onze blik wat kleiner wordt. Onze samenleving lijkt te verharden. ‘Ik’ wordt belangrijker dan ‘wij’. Standpunten verharden, meningen zijn stelliger. Als lokale overheid moeten wij hier een rol spelen door bruggen te bouwen en het goede voorbeeld te geven. Door de blik open te houden en door te bouwen aan meer vertrouwen in de overheid door zichtbaar en benaderbaar te zijn. Door in gesprek te gaan en inwoners en ondernemers centraal te stellen in alles wat we doen. Samen maken we van ‘ik’ weer ‘wij’.

Ik weet dat er een vertrouwensbreuk is tussen veel inwoners en “de politiek”. Juist daar ligt voor de overheid die het dichtst bij mensen staat, de gemeente, een belangrijke taak. Ik zie het als een plicht om het zo goed mogelijk te doen, juist als lokale overheid. Onze afspraken na te komen en mensen te helpen. En ja, ook hier gaan dingen mis. Maar dan erkennen we dat, zeggen we sorry en proberen we het te herstellen.

Voor de duidelijkheid: bij de gemeente is het niet: u vraagt en wij draaien. Wij moeten een zorgvuldige afweging tussen alle belangen maken. Maar u kunt er wel van op aan dat we dat zo goed mogelijk doen. En het antwoord kan dus ook “nee” zijn. Maar dat leggen we dan wél uit.

Na de verkiezingen in maart van dit jaar trad in mei ons nieuwe college aan. De wethouders Van Maanen, Meijdam, Bel en Van Montfoort heeft u op karton in de gang al gezien, maar ze zijn er ook écht vanavond. U kunt met ze in gesprek. Met de installatie van de opvolger van wethouder Van der Velden is het college straks weer op volle sterkte. En vanaf deze plek wil ik John van der Velden enorm bedanken voor zijn werk als wethouder en als teamplayer in het college. We zullen je missen John, maar ik denk zomaar dat het politieke boek voor jou niet definitief gesloten is.

De nieuwe raad en het nieuwe college hebben best even moeten wennen aan de nieuwe verhoudingen. Ik ben ervan overtuigd dat we met zijn allen het beste willen voor onze inwoners. Daarom zie ik zeer uit naar het komend jaar om met raad en college en de organisatie de juiste beslissingen te nemen en deze zo goed mogelijk uit te voeren.

En ook dit jaar gaan we naar de stembus. Deze keer voor de provinciale staten en de het waterschap. Elke verkiezing geeft ons de kans om onze stem te laten horen. In Nederland zijn we vrij om te stemmen, dus pak dit voorrecht. Ga naar de stembus en stem, zo geeft u kleur aan uw leefomgeving. Provincie en waterschap zijn echt belangrijk. Waar wordt er gebouwd, hoe groen blijft onze omgeving?

We hebben het veel over alle crises waar we in zitten. We moeten ook oppassen dat we niet alles een crisis gaan noemen. Maar, hoe dan ook, we houden stand binnen alle uitdagingen. Ik zie namelijk ook iets heel moois ontstaan: Veerkracht. Veerkracht om samen de klappen op te vangen, een vangnet te zijn voor een ander.

Veerkracht om met vereende krachten een veilige opvang te realiseren voor vluchtelingen in Meerkerk en in Lexmond. Opvanglocaties die zonder de onvermoeibare inzet van de vele vrijwilligers geen veilige plek zouden zijn voor de mensen die daar zo’n behoefte aan hebben. Veerkracht om verenigingen te helpen en ondernemers te steunen. Een prachtig voorbeeld is de steun van Schoonrewoerd aan de Dagwinkel daar.

Of het nu gaat om de opvang van vluchtelingen, het bemensen van de voedselbanken of het rijke verenigingsleven. Er zijn zoveel mensen die opkomen voor anderen. Vrijwilligers met een warm hart die de gemeenschap op verschillende plekken laten draaien. Een gemeenschap waar iedereen in kan meedoen en iedereen ertoe doet.

Er wonen sinds 1 januari meer dan 60.000 mensen in Vijfheerenlanden. Ik beloof u dat wij als gemeente alles op alles te zetten om er te zijn voor u. Voor onze inwoners, jong en oud. Voor onze ondernemers, klein en groot.

Zo willen wij werken aan een gemeente waar iedereen zich thuis voelt, en veilig en prettig leeft. Een gemeente waar ‘wij’ belangrijker is dan ‘ik’. Dat is Vijfheerenlanden! Met dat warme hart ga ik samen met u een mooi 2023 tegemoet. Ik wens u het allerbeste!