Burgemeester Sjors Fröhlich

Sjors Fröhlich

Burgemeester Sjors Fröhlich

“Ik zou het geweldig vinden als de inwoners van Vijfheerenlanden trots zijn op hun gemeente. Daar gaan we hard aan werken.”

  • VeiligheidOpenbare Orde en Veiligheid
  • SamenwerkingCommunicatie en Representatie
  • DienstverleningDienstverlening
  • SamenwerkingBestuurlijke Samenwerking

Na een intensief traject is op 14 november 2019 de eerste kroonbenoemde burgemeester van Vijfheerenlanden beëdigd. Daarmee is het formele fusieproces afgerond. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden. 

Openbare orde en veiligheid

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Hij is opperbevelhebber bij crises, rampen en zware ongevallen. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid voor politie en gemeente, maar ook van inwoners zelf. Met een integrale aanpak, voldoende aandacht voor preventie en het zoeken naar verbinding lokaal en met onze regionale partners. 

Communicatie & representatie

De kwaliteit van onze communicatie blijven we verbeteren, dichtbij en digitaal. Zo hebben we bijvoorbeeld het traject ‘Direct Duidelijk’ om de kwaliteit van onze schriftelijke communicatie te verbeteren. Het uitreiken van Koninklijke Onderscheidingen, namens Zijne Majesteit de Koning, is een belangrijke rol van de burgemeester. 

Dienstverlening

Dichtbij en ten dienste van onze inwoners. Ondanks afnemende baliecontacten van inwoners met gemeente is het belangrijk dat onze inwoners bij ons terecht kunnen. Fysiek in onze locaties, maar ook telefonisch en digitaal via de website of met emailcontact. 
Met onze digitale dienstverlening zijn we daarom ook ‘bij de tijd’. Om de dienstverlening op peil te houden blijven we investeren. 

Regionale en intergemeentelijke samenwerking

Veel van onze speerpunten beperken zich niet tot de grenzen van onze gemeente. De basis voor samenwerking is vastgelegd in het Interbestuurlijk Programma (IBP). Een vorm van samenwerken waarbij overheden en andere betrokkenen samen de schouders eronder zetten op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Het is belangrijk dat wij onze doelstellingen voldoende onder de aandacht brengen bij onze partners van bijvoorbeeld de Regio U10 en de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

Nevenfuncties

  • Algemeen Bestuurslid Veiligheidsregio Utrecht (VRU) (onbezoldigd)Dagelijks Bestuurslid
  • Alblasserwaard / Vijfheerenlanden (AV) (onbezoldigd)Algemeen Bestuurslid Regionaal
  • Archief Zuid-Utrecht (RAZU) (onbezoldigd)