Samenstelling College van B&W

Naast de burgemeester bestaat het college van B&W uit een aantal wethouders, ieder met een eigen vakgebied.

Een nieuwe gemeente, nieuwe kansen!

Zoals onze dorpen, steden en wijken van elkaar verschillen, doen de collegeleden dat ook. Ieder van hen geeft een eigen kleur aan de speerpunten voor Vijfheerenlanden. Op basis van het coalitieakkoord ‘Sterk in Verscheidenheid’ gaan ze aan de slag.

Het college bestaat uit de burgemeester en zes wethouders. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De wethouders komen uit de politieke partijen CDA, CU, D66, VVD en PvdA.

Samen aan de slag

Met onze inwoners willen we er wat moois van maken. Dat geldt voor het gemeentebestuur en alle medewerkers van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Contact

Wil u in gesprek met één van de collegeleden? Stuur dan een e-mail naar bestuurssecretariaat@vijfheerenlanden.nl of bel met 088 - 599 7000.