Collegebesluiten 2020

De besluiten van het college van B&W zijn openbaar. Hier kunt u deze besluiten inzien.

De besluiten van het college van B&W zijn openbaar. Op deze pagina kunt u de besluiten downloaden en inzien.

Februari 2020

Januari 2020

2019

Tot en met 2018