Vergaderingen raadscommissies

In de week van 6 maart vergaderen de commissies van de gemeenteraad. In deze vergaderingen worden onderwerpen besproken die op 23 maart in de vergadering van de gemeenteraad aan bod komen.

Alle vergaderingen zijn in het gemeentehuis, Prinses Marijkeweg 1 in Meerkerk en beginnen om 20.00 uur. U bent hierbij van harte welkom. U kunt de vergaderingen ook rechtstreeks online volgen via de raadsagenda van de gemeenteraad.

Hieronder staat een beknopt overzicht van de onderwerpen die besproken worden. De volledige agenda’s en de bijbehorende stukken staan in de raadsagenda van de gemeenteraad.
U kunt bij de griffie een beknopte papieren agenda aanvragen, mail naar griffie@vijfheerenlanden.nl of bel 088 – 599 7362.

Commissie Welzijn, Onderwijs en Sport, 6 maart 2023

 • Opinienota Openbare toiletten VHL Lokaal, GroenLinks en PvdA
 • Inwonersberaad sociale ontmoetingsplaatsen
 • Regioplan U16 Beschermd Wonen
 • Toekomst en locatie bibliotheek Leerdam

De commissie kan bij het vaststellen van de agenda besluiten, dat onderstaande stukken direct als hamerstuk doorgaan naar de raad van 23 maart 2023:

 • Zienswijze Kaderbrief 2024 GGDrU
 • Zienswijze Begrotingswijziging GGDrU 2023
 • Zienswijze ontwerp kadernota 2024 Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)
 • Verordening bezwarencommissie
 • Wijziging verordening liggelden passantenhaven Blankenborch Vianen

Commissie Ruimte, Wonen en Duurzaamheid, 7 maart 2023

 • Opinievoorstel evaluatie stap 1 en 2 uit strategienota 2021-2025 Samen voor een afvalvrije en schone gemeente
 • Kaders Betaalbare Woningbouw

De commissie kan bij het vaststellen van de agenda besluiten, dat onderstaande stukken direct als hamerstuk doorgaan naar de raad van 23 maart 2023:

 • Vaststelling bestemmingsplan Dorpshuis en 12 appartementen Kon. Julianastraat 22 Schoonrewoerd.