Kennisgeving college 16 maart 2021 over Niemans

Het college van de gemeente Vijfheerenlanden heeft vandaag besloten om in een raadsvoorstel, de raad donderdag 2021 voor te leggen om de geheimhouding op het cassatieonderzoek en -besluit met betrekking tot de zaak Niemans op te heffen.

Het college van de gemeente Vijfheerenlanden heeft vandaag besloten om in een raadsvoorstel, de gemeenteraad donderdag 18 maart 2021 voor te leggen om de geheimhouding op het cassatieonderzoek en -besluit met betrekking tot de zaak Niemans op te heffen. 

Naar aanleiding van publicaties in diverse media zal de burgemeester vrijdagmiddag een toelichting geven, ervan uitgaande dat de gemeenteraad donderdagavond de geheimhouding opheft. De stukken zijn te vinden bij het agendapunt 6.9.

Vrijdag 19 maart 2021 zal de burgemeester inhoudelijk ingaan op de belangen- en risicoafweging op basis van het cassatieadvies en persvragen beantwoorden.