Nieuwjaarstoespraak burgemeester Fröhlich

De volledige nieuwjaarstoespraak van burgemeester Fröhlich tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari 2020 in Lexmond.

Beste inwoners van Vijfheerenlanden, beste commissaris, hoewel u hier gewoon ook een inwoner bent, collega’s en andere belangstellenden.

Van harte welkom op onze verjaardag. Onze nieuwe gemeente is 1 jaar geworden. Dat is iets om bij stil te staan. 

Ik hoop dat u een goede jaarwisseling heeft gehad. Die van mij was wat onrustig. Ik kan er natuurlijk vanavond niet aan voorbij gaan. Voor 95% van onze gemeente was het een groot feest. Maar in Vianen maakte een kleine groep jongeren, soms zeer jonge jongeren, er een puinhoop van. Ik leef mee met de mensen die bezittingen hebben verloren of echt bang zijn geweest. Want dat mag natuurlijk niet, als je thuis bent.  

Je huis moet je thuis zijn. Een veilige en prettige plek om te leven, in alle dorpen, steden en wijken van Vijfheerenlanden.

Ik voel ook mee met de politiemensen en brandweerlieden die bedreigd zijn. Onbegrijpelijk vind ik dat. Mede door de gebeurtenissen in Vianen is de discussie over een vuurwerkverbod in alle hevigheid losgebarsten. Ik ondersteun korpschef Akerboom als hij zegt dat we moeten stoppen met knalvuurwerk en losse vuurpijlen. Dat maakt het voor inwoners, dieren en hulpdiensten al een stuk aangenamer en hopelijk ook veiliger. 

Maar: boter bij de vis. Zo’n verbod moet je wel kunnen handhaven, anders is het alleen maar stoere praat en zullen weinig mensen zich er iets van aantrekken. Dit geldt niet alleen bij oud & nieuw, maar ook voor alle andere taken en opdrachten waar we voor staan. Als gemeente kunnen we dat niet alleen. Er moet echt meer politiecapaciteit komen. Of mogelijkheden om boa’s in te zetten. 

Eén jaar Vijfheerenlanden. Ik denk dat we trots mogen zijn op alles wat er al bereikt is. Elf maanden van dat jaar heb ik meegemaakt als inwoner. Sinds 14 november vorig jaar mag ik uw burgemeester zijn. Het is fantastisch om als kind van Vijfheerenlanden hier nu met de ambtsketen om te mogen staan. 

Een nieuwe gemeenteraad, een nieuw college en een nieuwe burgemeester. Veel dank aan griffie en gemeentesecretaris die ervoor zorgden dat het allemaal goed verliep dit eerste jaar.

Ambtenaren van drie gemeenten werden één organisatie. Drie verschillende culturen en drie werkwijzen gingen in de blender en daar heb ik als inwoner niets van gemerkt. Dat is een enorm compliment waard. De gemeentelijke dienstverlening functioneerde prima, ook tijdens het fusieproces. 

We zijn de gemeente met zijn allen aan het opbouwen. Ook letterlijk, met De Weide 2, Broekgraaf, Sluiseiland en Hoef en Haag. Het zijn symbolen van de nieuwe gemeente. Niks saaie Vinex-locaties maar prachtige en sfeervolle woningen. Voor jong en oud en voor elke beurs. Er ontstaat letterlijk iets nieuws. Mooi om te zien. 

Het verenigingsleven bloeit. Theater, sport, cultuur. We hebben prachtige accommodaties en faciliteiten. En vele honderden vrijwilligers die hun vrije tijd besteden aan verenigingen of in de wijken. Geweldig.

Toeristen wisten onze gemeente te vinden. Evenals de commissaris van de Koning. Hij kon overal in de provincie gaan wonen, maar koos natuurlijk voor Vijfheerenlanden en meer specifiek, voor Ameide.

Wij als gemeente, als bestuur en ik als burgemeester willen vooral graag dichtbij u zijn. U bent belangrijk, we willen kijken hoe we ú het beste kunnen helpen. Vandaar dat we het komend jaar nadrukkelijk gaan nadenken hoe we de dienstverlening goed kunnen houden. Gelukkig blijkt uit onderzoek dat u blij bent met de dienstverlening van de gemeente. 

Wat is handig, wat is haalbaar en wat is betaalbaar? Hoe gaan we dit doen met een toenemende vraag om digitaal zaken te doen met de gemeente en in combinatie met de aangescherpte veiligheidseisen. Ook moet de gemeente goed bereikbaar zijn. Als we dat eerst geregeld hebben, dan kunnen we daarna kijken waar dat gemeentehuis moet komen. 

Ik ben er inmiddels wel achter dat drie gemeentehuizen niet handig is voor onze medewerkers en ons bestuur. En het is verspilling: er staan ruimtes leeg, er moeten drie gebouwen onderhouden worden, afspraken lopen in de soep en het werkt nu eenmaal beter en efficiënter als je je collega’s in de buurt hebt.

Het kost nu heel veel geld. Geld dat we veel beter kunnen besteden aan nuttige zaken. Dit alles heeft mij ertoe gebracht om vaart te maken met dat ene Huis van de Gemeente. We gaan dit jaar dan ook gebruiken om daar, met elkaar, keuzes in te maken. Maar dat doen we pas nadat we onze dienstverlening en bereikbaarheid ook voor de toekomst goed hebben geregeld.

Er is veel gestart en tot stand gekomen. Ik noemde al de prachtige nieuwbouwprojecten, onder meer Hoef & Haag en Broekgraaf.

De coalitie heeft 1 miljoen euro vrijgemaakt voor bewonersinitiatieven. Daar zijn prachtige dingen uit voortgekomen. Straks zal wethouder Hendriksen de bijbehorende prijs uitreiken.

“Sterk in verscheidenheid” is het motto. Met een grote rol voor u als inwoner. We nemen uw dorp, stad of wijk als uitgangspunt. Van Nieuwland tot Vianen, van Hagestein tot Leerbroek. Projecten op maat dus, of het nu gaat om bouwplannen, duurzame energie, jeugdbeleid, zondagsopenstelling, verkeer of veiligheid.

Uw mening is belangrijke grondstof voor onze Toekomstvisie Focus 2035. Ik ben er trots op dat daaruit blijkt dat onze inwoners niet met hun rug naar de toekomst staan, maar die toekomst omarmen. Ja, er komen uitdagingen aan, maar is het niet prachtig om die met zijn allen aan te gaan?

Ook de klimaatopdracht komt nadrukkelijk op tafel. Samen met omliggende gemeenten gaan we kijken hoe we dat vormgeven. Daarom is het belangrijk dat we in deze korte tijd al een belangrijke positie hebben weten te verwerven in de regiosamenwerking.

Nadrukkelijk noem ik als burgemeester openbare orde en veiligheid. Veiligheid op straat, in de wijk, maar ook digitale veiligheid.

Ik weet dat er ook inwoners zijn die een beroerd jaar achter de rug hebben. Door ziekte, overlijden van een geliefde, brand, werkloosheid, geldzorgen. Die mensen wens ik vooral een veel beter 2020 toe, waarin ze hun leven weer op de rails krijgen.

We werden opgeschrikt door de tramaanslag in Utrecht op 18 maart. Roos Verschuur uit Vianen overleefde die aanslag niet. Ze werd slechts 19 jaar. We vergeten haar niet en zullen daar dit jaar op 18 maart opnieuw bij stilstaan.

Er was onrust in de Hagen door een grote politieactie en door een zeer onrustig en zelfs gewelddadig oud en nieuw. Dat kunnen we niet accepteren. Temeer omdat het overgrote deel van de mensen dáár dat geweld ook verafschuwt. Hun wijk en buurt krijgen een smet die ze niet verdienen.

De gemeente kan niet alles regelen. De gemeente is geen pinautomaat of Funda. Wel willen we altijd kijken hoe we u weer op weg kunnen helpen.

Ook kerkelijk gebeurde er veel. Vlak voor de kerstdagen mocht ik spreken bij de eerste dienst in de Seálthiel-kerk. Een nieuw icoon in onze gemeente. En enkele dagen later was er weer een swingende Top 2000-dienst in de Bethelkerk.

Religie is van grote betekenis in onze gemeente. Heel veel inwoners halen steun en inspiratie uit hun geloof. En gelukkig zie ik toenemende samenwerking en toenadering tussen de verschillende religieuze gemeenschappen. Dat is iets dat ik enorm toejuich. Want in de kerk of de moskee ligt vaak het begin van een oplossing van maatschappelijke problemen. Het is goed om te zien dat die verantwoordelijkheid wordt opgepakt. En misschien kan dat in het nieuwe jaar nog intensiever. Ik wil daar graag met u over in gesprek en mijn bijdrage aan leveren.

Ik wil alle medewerkers van de gemeente bedanken voor hun enorme inzet en in het bijzonder mijn waardering uitspreken voor onze brandweer, boa’s en politie. Ik heb met eigen ogen mogen zien onder welke druk deze mensen hun werk moeten doen en ik heb daar diep, diep respect voor. Zij zorgen ervoor dat wij veilig in de gemeente kunnen leven.

We gaan hopelijk een prachtig jaar tegemoet. Het 2e jaar Vijfheerenlanden. Met mooie evenementen. Genieten van de natuur, de weilanden, uiterwaarden, dijken, boomgaarden, Zouweboezem, Lek, Linge, Merwedekanaal en onze historische steden en dorpen. Deze gemeente heeft zoveel te bieden.

Maar we zullen het vooral met elkaar moeten klaren. Want een prettige omgeving maak je zelf. Door op een fatsoenlijke en fijne manier met elkaar om te gaan. Elkaar te groeten, wat vaker te vragen hoe het gaat. Een beetje op elkaar te letten en voor elkaar te zorgen. 

Ik wens u een geweldig nieuwjaar toe en hoop dat 2020 heel veel goeds brengt, voor u persoonlijk, en voor onze mooie gemeente.

Dank u wel.