Gouden jongere(n) gezocht! Wie verdient de Vijfheerenlanden Jeugdpenning?

De gemeente Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat jongeren weten dat wij hen waarderen en dat we trots op hen zijn. Zij zijn goud waard en een voorbeeld voor ons allemaal. Dit laten we zien met de Vijfheerenlanden Jeugdpenning!

In Vijfheerenlanden zijn veel kinderen en jongeren die zich vrijwillig en actief inzetten voor een ander. Voor vrienden, familie, andere kinderen en jongeren uit de buurt of voor een vereniging of stichting. De gemeente Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat deze jongeren weten dat wij dit waarderen en dat we trots op hen zijn. Zij zijn goud waard en een voorbeeld voor ons allemaal. Dit laten we zien met de Vijfheerenlanden Jeugdpenning!

De Vijfheerenlanden Jeugdpenning 

Op initiatief van Platform JongVHL, waarin raadsleden uit verschillende partijen samenwerken rondom het thema jongeren en democratie, reikt de gemeente sinds 2020 de Vijfheerenlanden Jeugdpenning uit. Ook dit jaar wil de gemeente rond 20 november – de Internationale Dag van de Rechten van het Kind – jongeren in het zonnetje zetten. Jongeren tussen de 6 en 25 jaar die in Vijfheerenlanden wonen en zich vrijwillig en uitzonderlijk hebben ingezet voor een ander of voor de samenleving, een bijzondere (eenmalige) prestatie hebben geleverd, een heldendaad hebben verricht, mantelzorger zijn of een goed initiatief hebben genomen kunnen een Jeugdpenning ontvangen. 

Jongere(n) gezocht

De komende maanden gaan we op zoek naar deze voorbeelden. Naar jongeren die iets liefs, goeds of belangrijks hebben gedaan voor een ander. Inwoners, van jong tot oud, kunnen tot uiterlijk 1 september een jongere aanmelden via de pagina Jeugdpenning.