Fysieke raads- en commissievergaderingen

Op 3 september 2020 heeft het presidium van de gemeente Vijfheerenlanden besloten dat raads- en commissievergaderingen weer fysiek plaats zullen gaan vinden.

Op 3 september 2020 heeft het presidium van de gemeente Vijfheerenlanden besloten dat raads- en commissievergaderingen weer fysiek plaats zullen gaan vinden. 

De eerste vergadering waarop dit besluit van toepassing is, is de commissie Algemene Zaken van maandag 7 september 2020 om 20.00 uur in het gemeentehuis Meerkerk.

Maatregelen

Om deze vergaderingen veilig en met inachtneming van de RIVM richtlijnen te laten verlopen, zijn een aantal maatregelen getroffen. Het betreft de volgende: Naast het gebruik van schermen tussen de zitplaatsen, wordt er minimaal 1,5 meter afstand tussen twee zitplaatsen aangehouden. 

Dat betekent in het geval van een raadsvergadering dat niet alle raadsleden aan de vergadertafel plaats kunnen nemen. Raadsleden voor wie geen plaats is aan de vergadertafel krijgen een plaats elders in de raadzaal toegewezen. Vanzelfsprekend op ruim voldoende afstand van elkaar. 

Het college, directie en eventuele ambtelijke ondersteuning kunnen in een andere ruimte in het gemeentehuis in Meerkerk plaats nemen waar zij de vergadering digitaal kunnen volgen. Wanneer bestuurders vragen van de raad in de vergadering moeten beantwoorden, kunnen zij in de raadzaal plaatsnemen achter het katheder.

Voor eventuele insprekers wordt dezelfde werkwijze toegepast.  Publiek en pers kan de vergadering alleen via de live uitzending volgen.

Vanzelfsprekend blijven ook de overige hygiënemaatregelen: handen wassen, afstand houden en thuis blijven bij een (lichte) verkoudheid, gewoon van kracht.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van het functioneren van de raad in coronatijd, brengen wij u daarvan op de hoogte!