Functioneren raad in crisistijd

In dit bericht leest u hoe wij de noodzakelijke democratische taken van de gemeenteraad in lijn met de genomen maatregelen door kunnen laten gaan. Meest actuele gevolg van deze maatregel is dat de raadsvergadering van 19 maart plaatsvindt op maandag 23 maart.

Het Kabinet heeft vergaande maatregelen bekendgemaakt om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Deze maatregelen zijn in ieder geval van toepassing tot en met 28 april 2020 en hebben invloed op het functioneren van de gemeenteraad. Op deze pagina leest u hoe wij de democratische taken van de gemeenteraad in lijn met de genomen maatregelen door kunnen laten gaan. 

Bijeenkomsten van de raad alleen nog maar digitaal

Het vergaderstelsel van de raad van de gemeente Vijfheerenlanden kent drie soorten bijeenkomsten: VHL pleinen, commissievergaderingen en de raadsvergadering. 
Voor alle bijeenkomsten geldt dat deze voorlopig digitaal worden afgewerkt. Alle bijeenkomsten starten om 20.00 uur. 
Net zoals u van ons gewend bent, zijn alle openbare bijeenkomsten online te volgen .

Overzicht bijeenkomsten komende raadscyclus

Voor de komende periode staan de volgende bijeenkomsten op de planning: 

VHL pleinen

De komende periode staat er een VHL plein op de agenda:

  • 21 april 2020: VHL plein over de Sociaal Maatschappelijke Agenda (SMA)

Commissievergaderingen

In de komende raadscyclus vinden twee commissievergaderingen plaats:

  • 14 april Commissie Ruimte Verkeer en Economie (RVE)
  • 15 april Commissie Welzijn Onderwijs en Sport (WOS) en Algemene Zaken (AZ)

Raadsvergadering

De eerstvolgende vergadering van de raad staat gepland voor 23 april 2020. Ook deze zal digitaal worden afgewerkt.

Inspreken vooraf aanmelden tot 12 uur voor de vergadering

Tijdens een commissievergadering is het voor inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden (en/of voor een in de gemeente belanghebbende persoon of rechtspersoon) mogelijk om in te spreken. Dit kan gaan over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. 

Normaal gesproken kunnen insprekers zich tot vijf minuten voor aanvang van de vergadering melden. Maar omdat de vergadering nu digitaal wordt afgewerkt, moeten insprekers zich uiterlijk 12 uur voor aanvang van de vergaderingen hebben gemeld

Meer informatie over het aanmelden en inspreken in de commissievergadering vindt u onze pagina Contact met de gemeenteraad.

Tot slot

Wanneer er in de (nabije) toekomst opnieuw ontwikkelingen zijn die gevolgen hebben voor het functioneren van de raad wordt u hiervan op de hoogte gesteld.