Functioneren raad in crisistijd

In dit bericht leest u hoe wij de noodzakelijke democratische taken van de gemeenteraad in lijn met de genomen maatregelen door kunnen laten gaan. Meest actuele gevolg van deze maatregel is dat de raadsvergadering van 19 maart plaatsvindt op maandag 23 maart.

Het Kabinet heeft vergaande maatregelen bekendgemaakt om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen. Deze maatregelen zijn in ieder geval van toepassing tot en met 28 april 2020 en hebben invloed op het functioneren van de gemeenteraad. In dit persbericht leest u over de raadsbijeenkomsten van volgende week en hoe deze te volgen zijn.

Bijeenkomsten van de raad op 21 en 23 april. 

Volgende week staan er twee raadsbijeenkomsten op de agenda:

Zoals voor alle bijeenkomsten geldt, worden ook deze twee bijeenkomsten digitaal gehouden. Beide vergaderingen starten om 20.00 uur. De vergaderingen zijn online te volgen .

Informatie over het VHL plein

Het VHL plein staat op initiatief van de gemeenteraad volledig in het teken van het sociaal domein. Tijdens een aantal presentaties zal vanuit diverse invalshoeken en door meerdere interessante sprekers aandacht worden besteed aan het verleden, het heden en de toekomst van het sociaal domein in de gemeente Vijfheerenlanden.

Inwoners kunnen tijdens de avond vragen stellen aan de diverse sprekers. Hiervoor is de live uitzending op onze website uitgebreid met een vraag button. U bent van harte welkom om aan digitaal aan te schuiven.

De bijeenkomst is alleen live te volgen en niet later terug te bekijken.

Tot slot

Wanneer er in de (nabije) toekomst opnieuw ontwikkelingen zijn die gevolgen hebben voor het functioneren van de raad wordt u hiervan op de hoogte gesteld.