Functioneren raad in crisistijd

De komende periode, in ieder geval tot einde 2020, zullen alle raadsactiviteiten (raadsvergaderingen, commissievergaderingen, technische werksessies en VHL pleinen) digitaal worden georganiseerd. Dat heeft het presidium (agendacommissie) op donderdagavond 8 oktober 2020 besloten.

De komende periode, in ieder geval tot einde 2020, zullen alle raadsactiviteiten (raadsvergaderingen, commissievergaderingen, technische werksessies en VHL pleinen) digitaal worden georganiseerd. Dat heeft het presidium (agendacommissie) op donderdagavond 8 oktober 2020 besloten. 

Argumenten

Dit besluit is gebaseerd op het toenemende aantal besmettingen in Nederland. In het verlengde daarvan is er echter nog een aantal redenen waarom het presidium tot deze maatregel is gekomen.

  • Als overheid hebben wij een voorbeeldfunctie. Vanuit die positie wil de raad solidair zijn met de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden, die ook dagelijks beperkingen ervaren als gevolg van deze crisis.
  • Het is niet ondenkbaar dat er in de komende periode regelmatig iemand afwezig is, omdat hij of zij in quarantaine zit vanwege ziekte bij zichzelf of bij een persoon uit zijn of haar omgeving. In geval van een fysieke vergadering is het voor deze persoon onmogelijk zijn of haar stem uit te brengen. Wanneer er digitaal vergaderd wordt, is er van deze democratisch ongelijkheid geen sprake.
  • Het aantal besmettingen in onze gemeente is hoger dan gemiddeld. Dat dwingt ons tot grote voorzichtigheid. 

Digitaal te volgen

Zoals u van ons gewend bent, zijn alle openbare bijeenkomsten online te volgen.

Tot slot

Wanneer er in de (nabije) toekomst opnieuw ontwikkelingen zijn die gevolgen hebben voor het functioneren van de raad wordt u hiervan op de hoogte gesteld.