Verslag overleg sleutelgroep Kedichem van 28 maart 2023

Opening

Wethouder Van Montfoort opent het overleg en heet iedereen hartelijk welkom. Hij stelt wethouder Hitipeuw voor aan de groep. Met haar aantreden zijn er wat wisselingen in de taakverdeling binnen het college. De huisvestiging bijzondere doelgroepen is een onderwerp dat zij overneemt. Een kort voorstelrondje volgt.

Het verslag wordt onder dank vastgesteld en op de website van de gemeente gezet.

Omgeving

Internetsnelheid

Een van de leden van de groep heeft een afspraak gemaakt met een monteur maar is vandaag niet aanwezig zodat we niet kunnen ervaren van het antwoord of de oplossing zou kunnen zijn. De exploitant is gevraagd een andere frequentie te kiezen voor de router in het hotel. De locatiemanager vraagt dit na.

Aankleding hok

De hekken rondom het hok zijn meer geordend. Wat overblijft is het beter aankleding van het hok. De projectleider vraagt om suggesties. Voorkeur van de groep is het aankleden met plantenbakken, of schuttingen bekleed met hedera.
De hekken zijn nodig voor de routing van bezoekers.

Vergunningaanvraag

De projectleider legt uit hoe het kan dat de aanvraag voor de vergunning van de units in Lexmond achteraf plaats kon vinden. Dit komt door de regelgeving in de crisiswet. De crisis maakt dat we zaken kunnen doen, maar het verschoont ons niet van de plicht een vergunning aan te vragen. Hetzelfde geldt voor de aanvraag van de opvang in Kedichem. Vanaf nu gaan de wettelijke termijnen van afhandelen lopen. In Lexmond was de doorlooptijd zo kort dat de vergunning werd verleend op de dag dat de units leeggeruimd werden.

Camera’s

Hoe staan de camera’s gericht? En een van de masten is toch tijdelijk? Op dit moment zijn er 3 camera’s waarvan er inderdaad 1 tijdelijk is. De privacy van omwonenden wordt gegarandeerd. Is er twijfel? Ga dan even langs de locatie en kijk wat de camera’s in beeld brengen.

29 maart herdenking

Dit is een van de redenen dat er tijdelijk een camera is neergezet. De politie monitort het geheel, ook waar het gaat om het verkrijgen van inzicht bijvoorbeeld op social media.

Verkeersregels/veiligheid

De vluchtelingen wordt geleerd hoe de regels zijn, het gaat beter maar kan ook nog altijd beter. VVN komt een instructie geven aan de groep.

Een van de aanwezigen meldt dat er een incident is geweest op de dijk. Een meisje is lastig gevallen. Wat is daar mee gedaan? Hoe geven we handen en voeten aan zerotolerance? Het meisje is erg onder de indruk. Zo begint het, aldus de melder. Wat is er met de informatie gedaan?

De locatiemanager vertelt wat er in zijn ogen voorgevallen. Ook hij is niet bij het incident geweest. De mensen waren niet onder invloed. Net als iedereen mogen de bewoners van het hotel een biertje drinken en bier kopen. De politie is betrokken bij het incident en ziet geen aanleiding om op te treden.

De melding is dus gecheckt. Vindt de vader dat onvoldoende dan kan hij aangifte doen. De locatiemanager adviseert dat ook.

Zijn dit zaken die we in de groepsapp delen? We spreken af dat de app hier geen geschikt middel voor is. Zaken bespreken we in deze groep.

De groep vraagt nogmaals aandacht voor het gebruik van het parkeerterrein aan de dijk. Beveiligers kunnen misschien carpoolen en parkeren bij de Glasfabriek? In ieder geval parkeren ze zoveel mogelijk onder aan de dijk.
Alles wordt geregistreerd, blijf dus vooral melden.

Dagprogramma

Het programma vult zich met voetbal, taallessen en sport. Bindkracht werft vrijwilligers.

Ideeën dorp

Doeltjes

Er zijn doeltjes uitgekozen. De gemeente gaat ze bestellen. De wethouder voegt toe dat hij de mogelijkheden voor een ballenvanger inventariseert.

Tennis

De tennisbaan kan in overleg overdag gebruikt worden. De tennisleraar heeft geen tijd maar zelf een balletje slaag kan.

ONA Bootcamp

Is er al bekend of de gemeente van dit aanbod gebruik maakt? De projectleider komt hierop terug.

Borden paarden

Er is een brief in de maak voor het waterschap over de veiligheid op de dijk. Verzoek is toe te voegen of het mogelijk is borden te plaatsen om rustig te rijden als bestuurders paarden passeren.

Is er aandacht voor de herdenking rond 29 maart 2023?

Die is er zeker. De gemeente plaatst een camera dat weekend en treft voorzorgsmaatregelen.

De gemeente heeft daarnaast opdracht gegeven om in het hotel camera’s te monteren.

Vrije mening/visie

De leden willen graag meegenomen worden in het proces van het vinden van een andere locatie.

Dit is een continu proces waarbij het lastig is uitspraken te doen. Vaak gaan het om onderzoek en willen we ruis voorkomen en geen onrust veroorzaken als dit niet nodig is. De toezegging dat het voor Kedichem over 1 jaar stopt is hard. De garantie is gegeven op verschillende momenten en door verschillende bestuurders.

Er wordt een opiniërende raadsvergadering voorbereid over dit onderwerp. Aan de hand van kaders van de raad zoeken we kansrijke locaties. Met de spreidingswet in de hand willen we deze kaders opnieuw vaststellen.

We koppelen de behandeling van deze vergadering en het proces dat er uit voort komt terug aan deze groep.

We willen bewoners niet overvallen, daarom heeft de wethouder in een algemeen interview alle inwoners van Vijfheerenlanden al aangegeven dat we nog veel mensen op moeten vangen. We richten ons bij voorkeur op een van de drie grotere kernen.

Rondvraag

Bieb

De bibliotheek en de locatiemanager maken losse afspraken.

Lijstje namen

We zouden een lijstje namen achter het raam bij De Stoof ophangen.

Containers

De bewoners van de locatie hebben de containers voor ouderen aan de weg gezet. Dit was een leuk initiatief.

Wethouder

Wethouder Van Montfoort bedankt de groep voor het meedenken en meepraten, kritisch mar opbouwend.

Wethouder Hitipeuw neemt het graag over en belooft altijd bereikbaar te zijn.

Sluiting

De wethouder dankt iedereen voor de inbreng en aanwezigheid.