Verslag overleg sleutelgroep Kedichem van 11 april 2023

Opening

De wethouder opent het overleg en geeft aan de agenda te willen starten na een zogenaamd ‘rondje langs de velden’. Ze wil graag weten hoe de leden van de groep er na de vergadering van vorige week in staan.

Een van de leden is even langs de locatie geweest en heeft duidelijkheid gekregen over de rolverdeling. De CNO is volledig de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ook de locatiemanager is in dienst van de gemeente. De rekeningen worden ingediend bij COA.

Het sporten na 22.00 uur is zoals het hoort geregeld.

Op 25 april 2023 is er en trommelsessie in de kerk. De kerk wil een inloop organiseren zoals in Lexmond maar dit duurt nog even.

De Lingezoom heeft geen opmerkingen naast het gevoel dat de gemeente slappe antwoorden geeft over drugsgebruik. Tijdens de inwonersbijeenkomsten is duidelijk aangegeven dat er zerotolerance zou zijn.

De wethouder wil dit als hernieuwde start zien. Er wordt naast het verslag een actielijst gemaakt zodat duidelijk is welke acties door wie worden opgepakt.

Morgen staat het sporten in de Stoof weer op de agenda.

De vertegenwoordiging van de speeltuin blijft zich zorgen maken, maar het gaat goed.  Ook hij vindt de houding ten opzichte van drank en blowen slap.

Weer aandacht voor het fietsen en de plaats op de weg.

De locatiemanager nodigt de leden uit eens langs te komen voor een bak koffie op de locatie.

Verslag

In het verslag staat ergens een loze zin die eruit kan. Met die aanpassing kan het verslag op de website geplaatst worden.

Omgeving

Aankleding units

Er zijn plantenbakken geplaatst en op het dak is sedum gelegd. Een van de leden vindt het jammer dat er niet gekozen is voor een hovenier uit Vijfheerenlanden. De projectleider legt uit dat dit voor vandaag geregeld moest zijn en dat zaken dan lopen zoals ze lopen.

Overlast beveiliging

De buurvrouw was daar terecht klaar mee. De locatiemanager heeft maatregelen genomen en sindsdien is geen overlast meer ervaren.

Veiligheid

Afgesproken is dat spoedmeldingen en meldingen van strafbare feiten bij de politie gemeld worden. Andere meldingen kunnen naar de projectleider. Deze heeft twee meldingen indirect binnen gekregen over het roken. Hij heeft ook een van de bewoners gesproken die aangaf dat inwoners geen vertrouwen hebben in de gemeente en dus niet zullen melden. De projectleider roept op dit toch te doen. Zonder meldingen kan de gemeente niet optreden.

De meldingen worden doorgenomen. De locatiemanager geeft aan hoe op de locatie met meldingen wordt omgegaan. Verzoek is bij een melding zoveel mogelijk feitelijke gegevens te leveren, zoals een adres.

Vandaag heeft een overleg plaatsgevonden met politie en VRU zodat we kunnen anticiperen op Koningsdag. Er worden verschillende scenario’s uitgewerkt om voorbereid te zijn. De politie geeft aan dat er altijd al weinig meldingen uit Kedichem komen. De meldingen kunnen helpen zaken snel op te sporen. Gevraagd wordt de direct omwonenden mee te nemen in de verschillende scenario’s. Zoals de oproep voor het weekend toen er geluiden waren van een demonstratie. De gemeente deelde dit in de groepsapp omdat, anders dan de afspraken waren, politie en handhaving door de geluiden meer in het straatbeeld te zien zouden zijn. 
Extra inzet is gericht op het leefbaar houden van het dorp.

Ideeën dorp

De sleutelgroep heeft een aantal ideeën geopperd. Om een top 3 uit het dorp te krijgen wordt afgesproken een stembiljet toe te voegen aan de uitnodigingsbrief voor de derde inwonersavond.

Een van de leden vraagt of Kekums Nieuws voor dit onderwerp een uitzondering kan maken.

Vrije mening

Achter zwembad

Al voor de komst van de opvanglocatie is de boel achter het zwembad bij de picknicktafel aan onderhoud toe.

Overlast

De vraag komt aan de orde of de rokers en drinkers bekend zijn op de locatie? De locatiemanager zegt op te treden als er sprake is van overlast. Het gaat om een klein aantal van de 58. Op locatie is er zerotolerance wat dit betreft.

Hesjes

De hesjes om teams te maken met voetballen zijn besteld.

Frequentie overleg

Een van de leden vraagt of er gekeken moet worden naar de frequentie van het overleg. De groep geeft aan dat dit nog niet aan de orde is. Het is te vroeg terug te komen op afspraken. We houden het dus zoals het is.

Rondvraag

De rondvraag is meegenomen in eerdere agendapunten.

Sluiting

De wethouder dankt een ieder voor de inbreng.