Verslag overleg sleutelgroep Kedichem van 9 mei 2023

Opening

Wethouder Hitipeuw heet iedereen van harte welkom.

Rondje langs de velden

Geen vermeldingen.

Verslag vorig overleg

Het verslag wordt vastgesteld en op de website van de gemeente geplaatst.

Omgeving

Camera

De paal voor de camera is geplaatst, het wachten is op de camera. Wanneer mensen dit willen kunnen ze komen kijken wat de camera filmt.

Roken op locatie

De wethouder zit in tweestrijd over het mogelijk maken van roken of blowen op de locatie. Ze legt het dilemma voor aan de groep. De uitkomst is dat de locatiemanager de mensen vraagt te blowen en roken op en plek waar ze geen mensen en specifiek kinderen tot last zijn.

Veiligheid

Geen vermeldingen.

Vrije mening/rondvraag

Baarhuisje

Er is een mail binnengekomen. De projectleider legt uit dat dit in de groep is besproken en wordt opgepakt vanuit de gemeente omdat het een oude toezegging betreft.

Bewonersbijeenkomst

We wachten de 16e af. De groep kan slecht inschatten wie er komt, hoeveel mensen er komen. Het zal met name gericht zijn op het blowen, de huisregels en zerotolerance. Op 23 mei blikken we terug en maken acties. De presentatie wordt vooraf gedeeld om even mee te kunnen lezen.

Fietsen

Het fietsen gaat beter.

OV

Een gezin heeft gebruik gemaakt van het OV. Niet dat dat niet mag, maar hier is een bus voor gehuurd.

Sluiting

Wethouder Hitipeuw dankt voor ieders inbreng.