Uitnodiging informatieavond Crisisnoodopvang Kedichem

Informatieavond: Crisisnoodopvang Kedichem voor één jaar.

De gemeente Vijfheerenlanden staat voor een opgave. De asielcrisis, het opvangen van vluchtelingen op een menselijke manier waarbij we het welzijn en welbevinden van onze inwoners scherp in het oog houden. Een opgave waar we als gemeente voor moeten staan, maar ook willen staan. Vijfheerenlanden levert graag een bijdrage aan dit complexe vraagstuk. Van november 2022 tot 1 maart 2023 hebben wij die bijdrage geleverd door een opvang in te richten in Lexmond.

De ervaringen in Lexmond zijn positief. Maar we sluiten onze ogen niet voor de emotie in het land die het aanwijzen van een locatie voor de opvang van vluchtelingen kan oproepen. Sommige inwoners staan klaar om te helpen, anderen vrezen voor hun veiligheid, gaan in protest en voelen zich gepasseerd of niet serieus genomen. Wij erkennen de dilemma’s en het verschil in inzicht en opvattingen onder onze inwoners.

Hotel aan de Linge

Midden in dit spanningsveld hebben wij vrijdag 10 februari 2023 een besluit genomen om de groep gasten uit Lexmond op te vangen in Hotel aan de Linge in Kedichem. Het gaat om maximaal 60 gasten voor de duur van 1 jaar. Deze groep is inmiddels een hechte homogene groep. De groep heeft de afgelopen maanden laten zien op een positieve manier een bijdrage te willen leveren. Wij zijn ervan overtuigd dat de goede ervaringen in Lexmond zich met deze groep mensen voortzetten in Kedichem.

Informatieavond

Wij kunnen ons voorstellen dat u behoefte heeft aan meer informatie, zich zorgen maakt of andere vragen heeft. Wij willen graag met u in gesprek. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een eerste informatieavond op donderdag 16 februari 2023 om 19.00 uur in Hotel aan de Linge, Lingedijk 2 in Kedichem. Hier kunt u al uw vragen stellen.

In gesprek blijven

Belangrijke vragen aanstaande donderdag zijn: Hoe blijven we in gesprek met elkaar? Waar kunt u terecht tijdens het proces? Met wie moeten we in gesprek? Samen met u geven we graag invulling aan dit onderdeel.

Niet in de gelegenheid?

Kunt u niet aanwezig zijn? Dat begrijpen wij. De tijdspanne is kort, maar dat heeft natuurlijk te maken met de urgentie van dit onderwerp. Na donderdag zullen wij daarom op papier een verslag van de avond rondsturen met daarin de contactgegevens en mogelijkheden om in gesprek te komen en te blijven. Vragen kunt u ook altijd stellen via crisisnoodopvang@vijfheerenlanden.nl.

Zoals gezegd, wij beseffen dat de crisisopvang een beladen onderwerp is. Een onderwerp waarin mensen van mening kunnen verschillen. In onze gemeente mag dat ook, we willen ruimte geven aan de verschillende meningen binnen de opdracht die wij als gemeente hebben. Daarin zullen we elkaar moeten blijven vinden, aan de gesprekstafel, tijdens informatieavonden of in een los gesprek. 

Wij maken daarmee graag een begin op donderdag 16 februari 2023.

Graag tot donderdag!
College Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden