Uitnodiging informatieavond 16 mei 2023

Beste inwoner van Kedichem,

Op dinsdag 16 mei 2023 organiseert de gemeente een inwonersavond vanaf 19.30 uur in De Stoof in Kedichem over de opvang van asielzoekers in Hotel aan de Linge. Wij nodigen u, en al uw mededorpsgenoten, hier van harte voor uit.

Wat willen we met u delen?

Op 28 februari 2023 namen de vluchtelingen hun intrek in het Hotel. Vooraf hielden we inwonersavonden, haalden zorgen op en maakten afspraken. We willen graag met u in gesprek over de ervaringen van de eerste weken. Waar moeten we zaken anders oppakken, welke nieuwe afspraken maken we met elkaar? De drie basisafspraken zijn en blijven in beton gegoten:

  • De opvang duurt tot 1 maart 2024.
  • Er is ruimte voor 58 mensen.
  • Er is geen ruimte voor veilige landers.

Hoe gaat het nu?

Er is wekelijks overleg met de sleutelfiguren en de wethouder op dinsdagavond in De Stoof. De sleutelfiguren vertegenwoordigen een groep uit het dorp. Vaste onderwerpen van gesprek zijn de omgeving, de veiligheid en het vullen van de dagbesteding. We vertellen u graag hoe we met meldingen omgaan, hoe de dagen er op de opvang uitzien en hoe we met elkaar zoeken naar mogelijkheden om voor iedereen een prettig leefklimaat te maken in Kedichem.

Hoe verder?

Met de sleutelgroep zijn en blijven we in gesprek over de vaste onderwerpen, maar we zijn ook op zoek naar mogelijkheden die de opvang het dorp biedt. De verslagen van deze overleggen vindt u op onze pagina Crisisnoodopvang.

Binnen de groep en in overleg met dorpsgenoten is een lijstje van wensen en ideeën gemaakt. We hebben deze voor u op een rijtje gezet. Naast de ideeën op het lijstje is ook gesproken over woningbouw in Kedichem. De ontwikkeling van woningbouwplannen is ook een grote wens van de gemeente, maar vergt een lange adem. De sleutelgroep heeft gekeken naar ideeën die snel gerealiseerd kunnen worden en om die reden niet op het lijstje gezet. Natuurlijk werkt de gemeente onverminderd door om woningbouw in Kedichem mogelijk te maken. Er waren ook wensen die we direct uit konden voeren: de doeltjes op het voetbalveld zijn vervangen en er is opdracht gegeven plantenbakken op het kerkplein te plaatsen.

Op het stembiljet in de bijlage staan de overgebleven ideeën. Wij vragen alle inwoners drie ideeën aan te kruisen. Met de sleutelgroep kijken we dan welke ideeën kunnen worden uitgevoerd. De financiering van de ideeën vraagt een slag om de arm. De hele week staat de stembus in de hal van De Stoof. Natuurlijk kunt u het biljet ook de 16e in de bus gooien.

Wij zien u graag

U leest, wij hebben u veel te vertellen en te vragen. Wij hopen zoveel mogelijk inwoners van Kedichem te ontmoeten op dinsdag 16 mei 2023 in De Stoof. Heeft u in de tussentijd vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met crisisnoodopvang@vijfheerenlanden.nl.

Nogmaals, graag tot de 16e!

Met vriendelijke groet,
     
S.J.D. (Shalandra) Hitipeuw
Wethouder Gemeente Vijfheerenlanden