Informatiebrief inwoners over collegebesluit

De brief aan de inwoners met uitleg over het collegebesluit voor de opvang van vluchtelingen in Hotel Aan de Linge.

Beste inwoners,

Op 10 februari 2023 informeerden wij u dat we de groep vluchtelingen uit Lexmond onderdak willen bieden in Hotel aan de Linge in Kedichem. Met de opvang van deze vluchtelingen gaan we in op de dringende oproep van het Rijk om de opvang van de vluchtelingen die al binnen onze gemeentegrenzen verbleven te verlengen, omdat zij anders nergens anders terecht kunnen.  Wij zijn ons ervan bewust dat dit bericht u overvallen heeft.

Tijdens de informatieavond en gesprekken met de sleutelgroep is ons college gevraagd het besluit om de vluchtelingen op te vangen schriftelijk aan de inwoners van Kedichem te bevestigen. We doen dit met deze brief.

  • Het college besloot Hotel aan de Linge af te huren voor de groep vluchtelingen uit Lexmond, bestaande uit maximaal 58 personen.
  • We doet dit voor de duur van 1 jaar, dus tot uiterlijk 1 maart 2024.
  • Verder zeggen we toe geen onderdak te bieden aan veilige landers. 

Om het verblijf van deze groep goed te laten verlopen voor de groep en voor de inwoners van het dorp en om de veiligheid en het welzijn van een ieder te borgen vindt wekelijks overleg plaats.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,