Commissievergaderingen november en december

De commissievergaderingen van de gemeente Vijfheerenlanden zullen in november en december wegens de coronamaatregelen op digitale wijze plaatsvinden.

De commissievergaderingen van de gemeente Vijfheerenlanden zullen in november en december wegens de coronamaatregelen op digitale wijze plaatsvinden.

Op maandag 29 november 2021 is er een fysieke vergadering van commissie Oud & Nieuw om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk. Naast de reguliere punten staat onder andere het volgende op de agenda:

 • Opiniestuk Rondom de verkiezingen – opkomstbevordering
 • Opiniestuk Rondom de verkiezingen – afscheid raad

Op dinsdag 30 november 2021 is er een digitale vergadering van commissie RVE (Ruimte, Verkeer en Economie) om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk. Naast de reguliere punten staat onder andere het volgende op de agenda:

 • Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Akkerstraat Hei- en Boeicop
 • Vaststelling 1e herziening bestemmingsplan Hoef & Haag
 • Vaststelling bestemmingsplan Kom Lekdijk ongenummerd Lexmond*
 • Gaasperwaard 3/vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten
 • Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) regionale samenwerking U10
 • Transitievisie Warmte (TVW)
 • Delegatiebesluit Omgevingsplan
 • Wijzigen Huisvestingsverordening Gemeente Vijfheerenlanden 2019
 • Subsidie Vrevia*
 • Zienswijze Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU)*

Vanwege het aantal stukken is er een uitloopvergadering RVE gepland op dinsdag 7 december 2021.

Op woensdag 1 december 2021 is er een digitale vergadering van commissie WOS (Welzijn, Onderwijs en Sport) om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk. Naast de reguliere punten staat onder andere het volgende op de agenda:

 • Lokaal gezondheidsbeleid
 • Verordening jeugdhulp 2022
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022
 • Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2022
 • Wijziging van de verordening Individuele Inkomenstoeslag (ITT) van Avres*
 • Intrekking uittredingsregeling Avres, vaststellen nieuwe (gecombineerde) uittredings- / opheffingsregeling en wijziging GR*
 • Intrekking oude- en vaststelling nieuw Bankreglement voor de Kredietbank van Avres*
 • Zienswijze begrotingswijziging 2021-1 GGDrU*

Vanwege het aantal stukken is er een uitloopvergadering WOS gepland op woensdag 8 december 2021

Op donderdag 2 december 2021 is er een digitale vergadering van commissie AZ (algemene Zaken) om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk. Naast de reguliere punten staat onder andere het volgende op de agenda:

 • Opinievoorstel CDA PvdA ChristenUnie en D66 Global Goals in Vijfheerenlanden
 • Opinievoorstel Sluitingstijden horeca
 • Belastingverordeningen 2022*
 • Ontwerpbesluit VRU deelname Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
 • Aankoop Het Dak

Achter sommige stukken staat een * deze stukken kunnen nog bestempeld worden als hamerstuk en worden dan niet besproken in de commissie, maar gaan direct door naar de raadsvergadering van 14 december 2021.

De volledige agenda`s staan op vijfheerenlanden.nl/raadsagenda. De commissies vergaderen digitaal waardoor het niet mogelijk is om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergaderingen kunt u online volgen via vijfheerenlanden.nl/raadsagenda