Nieuws over bestuur RSS icoon

 • Gouden jongere(n) gezocht! Wie verdient de Vijfheerenlanden Jeugdpenning?

  15 juni 2021

  De gemeente Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat jongeren weten dat wij hen waarderen en dat we trots op hen zijn. Zij zijn goud waard en een voorbeeld voor ons allemaal. Dit laten we zien met de Vijfheerenlanden Jeugdpenning!

 • VHL plein 24 juni 2021

  15 juni 2021

  Op donderdag 24 juni 2021 is er weer een VHL Plein. Het VHL plein is bedoeld om raadsleden kennis te laten maken met een onderwerp.

 • Veel bereikt ondanks zwaar coronajaar

  15 juni 2021

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden heeft op 8 juni 2021 de jaarrekening 2020 vastgesteld. Met deze jaarrekening legt het college verantwoording af over de financiën in 2020. Op 8 juli 2021 vergadert de gemeenteraad over de jaarstukken.

 • Gemeente Vijfheerenlanden leent 118 miljoen euro

  08 juni 2021

  Vragen en antwoorden over de lening van € 118 miljoen die de gemeente Vijfheerenlanden afsluit.

 • Klaas Vervloet benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

  03 juni 2021

  De heer Klaas Vervloet, forensisch expert (hoofdinspecteur) bij de Landelijke Recherche, is vanochtend door locoburgemeester Verweij verrast met een Koninklijke onderscheiding.

 • Vertel het je wethouder!

  18 juni 2021

  We komen elkaar minder tegen op de markt, bij een inwonersavond of gewoon in de wijk. Toch blijven onze wethouders nieuwsgierig naar wat er gebeurt in de dorpen en wijken van Vijfheerenlanden.

 • Zaterdag 26 juni: Veteranendag

  25 mei 2021

  Omdat de lokale Veteranendag ook dit jaar niet kan plaatsvinden vanwege corona, is een alternatief bedacht.

 • Wie verdient volgens u een lintje?

  25 mei 2021

  Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient?

 • Vijfheerenlanden niet meer onder verscherpt preventief toezicht

  09 april 2021

  De gemeente Vijfheerenlanden staat vanaf vandaag niet meer onder verscherpt toezicht van de provincie Utrecht. Op 18 maart 2021 heeft de gemeente het dekkingsplan ‘claim Niemans’ vastgesteld. Hiermee worden de claim en de bijbehorende juridische kosten gedekt en zijn de risico’s en onzekerheden voor de begroting weggenomen.

 • Raadsbrief Opheffing preventief toezicht begroting 2021

  09 april 2021

  De brief van de Provincie Utrecht aan de Raad van de gemeente Vijfheerenlanden over het opheffen van het preventief toezicht over de zaak Niemans.

 • Stand van zaken Niemans

  08 juni 2021

  Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de rechtzaak van Niemand Beton

 • Stand van zaken asielopvang

  08 juni 2021

  Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.