Parkeerkaart en parkeerplaats gehandicapten

Rijdt u auto en bent u niet in staat om zelfstandig (met loophulpmiddelen) een afstand van meer dan 100 meter af te leggen? Of is uw loopafstand beperkt tot maximaal 100 meter en rijdt u als passagier mee met iemand anders? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een parkeerkaart of parkeerplaats gehandicapten.  

Parkeerkaart gehandicapten

Er zijn 3 soorten kaarten:

 • Bestuurderskaart: u heeft een loopbeperking maar u kunt wel zelfstandig een auto besturen
 • Passagierskaart: u heeft een loopbeperking en bent continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder en kunt niet zelf een auto besturen. U heeft iemand anders nodig om voor u te rijden
 • Instellingenkaart: het bestuur van een zorginstelling kan een instellingenkaart aanvragen om bewoners te vervoeren.

Deze kaarten kunnen aangevraagd worden via het Servicecentrum Sociaal Domein, bereikbaar via 0800 5016 of sociaalloket@vijfheerenlanden.nl.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn:

 • U kunt niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met behulp van loophulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rollator of krukken
 • U bent als passagier daarnaast continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder
 • De loopbeperking moet langer dan 6 maanden voortduren (aanwezig zijn)
 • De kaart staat op uw naam en is persoonsgebonden
 • U kunt de kaart ook in een andere dan uw eigen auto gebruiken
 • De kaart is, afhankelijk van de medische indicatie, maximaal 5 jaar geldig

Bijzonderheden

De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Aanpak

Wilt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? In het geval u voor de eerste keer een gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt zullen we eerst een onderzoek laten doen door een arts. Deze arts stelt ook vast of er bij de passagier sprake is van continue afhankelijkheid van de hulp van de bestuurder. Uit het (medisch) advies kan blijken dat een nieuw onderzoek niet nodig is bij een vervolgaanvraag.

Gehandicaptenparkeerplaats

Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder en kunt u uw auto niet voldoende dicht bij uw huis parkeren? U komt dan misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats. Dit is een parkeerplaats met een bord waarop uw kenteken staat. Er moet wel sprake zijn van grote parkeerdruk in uw directe woonomgeving waarbij rekening wordt gehouden met uw loopafstand. Hier moet onderzoek naar worden gedaan. 

Het besluit om een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen wordt door ons gepubliceerd in de Staatscourant. Andere bewoners (omwonenden) mogen binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit. Bij geen bezwaar na zes weken wordt de gehandicaptenparkeerplaats aangelegd.

Hebt u een nieuwe auto? En hebt u al een gehandicaptenparkeerplaats? Vergeet dan niet het nieuwe kenteken aan ons door te geven. Het onderbord wordt dan vervangen. Hieraan zijn kosten verbonden.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn:

 • U heeft een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder
 • U heeft geen parkeerplaats op uw eigen grond of bij uw appartement
 • Er moet sprake zijn van hoge parkeerdruk in uw directe woonomgeving
 • De gemeente kijkt of het verkeer er geen last van zal hebben

De parkeerplaats is even lang geldig als uw gehandicaptenparkeerkaart bestuurder

Aanpak

U vraagt de gehandicaptenparkeerplaats bij de gemeente aan. 

Nu parkeerplaats aanvragen (DigiD)  

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Meer informatie

Neem voor meer informatie en de kosten contact op met het Servicecentrum Sociaal Domein via 0800 5016 (9.00-12.30 uur) of sociaalloket@vijheerenlanden.nl.