Woonwensenbijeenkomst over de woonenquête

Tot en met 17 juni kunt u nog meedoen aan onze woonenquete. U heeft daarvoor een uitnodiging gekregen. Bent u benieuwd naar de uitkomsten daarvan ? Kom dan op maandagavond 1 juli naar onze woonwensenbijeenkomst.

De komende dagen kunt u nog meedoen aan onze woonenquete. U heeft daarvoor een uitnodiging gekregen. Bent u benieuwd naar de uitkomsten daarvan? Kom dan op maandagavond 1 juli naar onze woonwensenbijeenkomst. We maken dan de resultaten van de woonenquete bekend. Daarna is er gelegenheid voor vragen en discussie. 

De bijeenkomst vindt plaats in “Het Bosch”, Nieuwe Rijksweg 6 te Lexmond, aanvang 20.30 uur.

Om te zorgen dat onze inwoners prettig kunnen wonen onderzoekt de gemeente uw woonwensen. Hiervoor houdt de gemeente op dit moment de woonenquête. Hierin staan vragen zoals: wilt u verhuizen? En: naar wat voor soort woning gaat uw voorkeur uit? De antwoorden op deze vragen zijn belangrijke inbreng voor de woonvisie die de gemeente gaat opstellen. In deze woonvisie zetten we de verwachte, gewenste en noodzakelijke ontwikkelingen op woongebied voor de komende jaren op een rij.

De gemeente is benieuwd naar uw woonwensen. Aan welk soort woning heeft u  behoefte? Woningen voor starters, voor senioren, sociale huurwoningen, middenhuur, zorgwoningen, beschermde woonvormen enzovoort. En hoe kijkt u aan tegen bijvoorbeeld de verduurzaming van de woning waarin u nu woont? Deze vragen kunt u via de woonenquete beantwoorden. Het invullen duurt ongeveer tien minuten. Ga naar www.vijfheerenlanden.nl/woonenquete.

Voor degenen die niet beschikken over internet is er de mogelijkheid een papieren vragenlijst te vragen bij de receptie van onze drie gemeentehuizen.