Koopzondagen

In maart 2019 zijn alle bewoners gevraagd of zij willen dat de winkels in de eigen woonplaats op zondag open zijn.

In maart 2019 zijn alle bewoners gevraagd of zij willen dat de winkels in de eigen woonplaats op zondag open zijn. Veel inwoners hebben een stem uitgebracht. De uitslag van de enquête is verwerkt in de Winkeltijdenverordening Vijfheerenlanden.

Hierin is vastgelegd dat de winkels in Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag, Leerdam, Lexmond, Oosterwijk, Vianen en Zijderveld met ingang van 23 juni 2019 elke zondag van 12.00 tot 17.00 uur open mogen zijn. Iedere ondernemer van deze woonplaats kan zelf bepalen of hij/zij hier gebruik van maakt.

Winkeltijdenverordening

Het college stemt in met het voorstel om de winkeltijdenverordening voor te leggen aan de gemeenteraad. In de vergadering van 13 juni 2019 bespreekt de gemeenteraad deze verordening.