Gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad, fracties, gemeenteraadsleden en vergaderingen.

  • Samenstelling gemeenteraad

    samenstelling-gemeenteraad De gemeenteraad van Vijfheerenlanden bestaat uit 31 zetels. De fracties en raadsleden zijn op 21 november 2018 verkozen. De gemeenteraad is te bereiken via de Griffie.

  • Vergaderingen gemeenteraad

    Vergaderingen De gemeenteraad vergadert één keer per maand op donderdag. De vergaderingen zijn openbaar en live (online) te volgen.